مقیاس های شاعرانه در شعر معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها