بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها