دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1394 
1. جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی

صفحه 9-27

حسینعلی موسی زاده؛ سید محمود سیدصادقی؛ سید جعفر حمیدی


3. ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ

صفحه 49-61

احمد ذاکری؛ اسد صفری بندپی؛ محمد صادقی


6. بازتاب کعبه دراشعار مولوی

صفحه 119-136

نصراله امامی؛ فرزانه یوسف قنبری؛ سهیلا فضیلت راد