دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 1-321 
2. تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی

صفحه 51-94

فتانه سمسار خیابانیان؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


3. تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی

صفحه 95-133

محمدرضا سلیمانی دلارستاقی؛ عباس ماهیار


4. بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی

صفحه 135-177

معصومه صالحی طریق؛ احمد ذاکری