دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 1-190 
2. سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی از فرهاد حسن‌زاده

صفحه 41-58

سمیه آورند؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی؛ محمدرضا شهبازی


3. اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی

صفحه 59-82

هانیه طاهرلو؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


7. آموزه های غربی در اشعار سیمین بهبهانی

صفحه 155-172

معصومه صالحی طریق؛ احمد ذاکری