دفتر مجله در روزهای چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 پاسخگو می باشد.

نشانی: استان البرز، کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلورا موذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، طبقه اول اتاق 210

مدیر مسئول: دکتر احمد ذاکری، تلفن :09125478842 ،ahmad.zakeri94@gmail.com

تلفن:34182414-026

فاکس:34418156-026

جیمیل:dehkhodaadabiyat@gmail.com

پست الکترونیکی:dehkhoda@kiau.ac.ir


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image